waar wij goed in zijn

Web Analytics

“Meten is weten” dat is waar DBOM voor staat. Met juiste data zorg je ervoor dat je vrijwel zeker bent van de juiste keuzes. Web analytics zijn zeer belangrijk voor het geheel aan online marketing. Vrijwel alle activiteiten kunnen 100% aangetoond worden en dit vormt de basis voor de besluitvorming. Daarom is het zo belangrijk om ervoor te zorgen dat je de juiste data binnen krijgt en analyseert.  

Google Analytics

We zullen actief en structureel ondersteuning bieden op het gebied van Google Analytics. Doordat vrijwel alle data de revue zal passeren zullen belangrijke issues sneller naar voren komen en wellicht (eventuele) problemen voorkomen. Tevens zorgen we voor:

  • Structurele communicatie over de kwaliteit van data

  • Heldere verspreiding van de juiste gegevens binnen de organisatie

  • Aanpassen en bijsturen van tagging en meetpunten

  • Strategisch advies over inzet media d.m.v. conclusies uit data

Omdat we hier praten over grote hoeveelheden data is het belangrijk dat data inzichtelijk blijft. DBOM kan ondersteuning bieden om de juiste informatie bij de juiste persoon te krijgen. Custom Dashboards die specifiek voor een site gemaakt kunnen worden, kunnen het inzicht in de grote hoeveelheden data enorm vergroten. Met de juiste informatie zijn voorstellen voor verandering, zoals inzet van bepaalde media, minder onzeker en beter uit te leggen.


Neem contact op